Wifi 6 on tulossa. Se tarkoittaa nopeampia ja varmempia yhteyksiä.Yksi Wifi 6 tukiasema pystyy samanaikaisesti välittämään tietoa useammille laitteille.

Langattomat tekniikat nimettiin taannoin uudelleen, synonyymi Wifi 6 on 802.11ax.

Uudesta standardista ei hyödy vain yrityskäyttäjä, suurimman hyödyn voi nimittäin saada kotikäyttäjä. Pari vuotta sitten kotona saattoi olla viisi langatonta yhteyttä käyttävää laitetta, mutta nyt kotitalouksille tehdyn tutkimuksen mukaan keskimäärin yhdeksän laitetta jokaisessa kotitaloudessa hamuaa oman verkkokapasiteettinsa. Eikä tälle kehitykselle näy loppua.