Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen Datasafe Oy, Y-tunnus 2218665-1

Yhteystiedot:
puh. 05 420 29451
Hallituskatu 7 F
45100 Kouvola

2. Rekisterin nimi

Suomen Datasafe Oy:n asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Suomen Datasafe Oy:n asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon ja tarvittaessa sähköiseen suoramarkkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään pääasiallisesti palvelujen toimittamiseen asiakkaille. Suoramarkkinointi voi tarkoittaa tuotetietojen, tarjousten ja etujen lähettämistä asiakkaalle sähköpostilla. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

Henkilötietoja käytetään

Asiakkuuden ylläpitämiseen
Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
Datasafe Oy:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
Asiakaskokemuksen parantamiseen
Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
Väärinkäytösten estämiseen
Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

4. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Suomen Datasafe Oy:n toimesta asiakkaista, jotka liittyvät rekisteriin.

Rekisteröitäviä tietoja ovat:

  • nimi
  • yhteystiedot
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • laskutustiedot
  • toimitustiedot
  • ostohistoria
  • asiakkuuden tiedot
  • markkinointikiellot

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään asiakasuhteen hoitamiseen tarvittava aika. Joitakin tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin, kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpidon vuoksi.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma liittymisilmoitus sähköisen liittymislomakkeen, tekstiviestin tai täytetyn paperilomakkeen kautta.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Verkkotunnusten rekisteröinnin yhteydessä viestintävirastolle, tuoterekisteröintien yhteydessä tukkukaupoille.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

9. Tarkastusoikeus

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle (yhteystiedot mainittu kohdassa 1). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Markkinointiluvan peruminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä saamassaan sähköpostissa olevalla linkillä.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.Mikäli henkilö haluaa hänestä tallennettuihin tietoihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).