Operoimamme runkoverkko muodostuu omassa hallinnassa olevasta kuitukaapeliverkosta sekä Internetpalveluiden tuottamiseen räätälöidyistä palvelinkeskuksista. Palvelinkeskukset sijaitsevat Suomessa; Kymenlaaksossa ja pääkaupunkiseudulla.

Verkko on rakennettu nykyajan kaista- ja laatuvaatimukset huomioiden. Erityisesti huomiota on kiinnitetty verkon häiriöttömyyteen ja alhaiseen latenssiin. Tämä tarjoaa hyvän alustan reaaliaikaisten ja businesskriittisten palveluiden tuottamiseen.

Internet-yhteytemme luotettavuus taataan BGP4- ja BGP6-reitityksellä ja useiden eri transit-operaattorien käyttämisellä. Reititys pitää huolen mm. siitä, että Internet-yhteytemme toimii normaalisti, vaikka osa palvelintilaan tulevista Internet-yhteyksistä vikaantuisikin.